SAHIH AL-BUKHARI – SYARAH HADITH – KITAB ADAB KESOPANAN – SESI 20 – 01-MAC-05

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Adab Kesopanan – Sesi 20 

Bab : Larangan Menjentik

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

01-Mac-2005

Laman Web Menarik – https://asasislam.home.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:08 : Terjemahan Matan Hadith

2- 10:20 : Bab – Larangan Menjentik

3- 12:45 : Bab – Mengucapkan “Al-Hamdu” Bagi Yang Bersin

4- 13:51 : Bab – Mengucapkan “Tasymit” Untuk Orang Bersin Jika Dia Memuji Allah

5- 19:28 : Bab – Hal Yang Dianjurkan Ketika Bersin Dan Hal Yang Tidak Disukai Ketika Menguap

6- 28:00 : Bab Apabila Seseorang Bersin Bagaimanakah Hendak Bertasymit?

7- 29:25 : Bab – Tidak Menjawab Orang Bersin Yang Tidak Mengucapkan “Hamdalah” (Alhamdulillah)

8- 31:17 : Bab – Jika Seseorang Menguap, Hendaklah Menutup Mulutnya Dengan Tangan

9- 34:20 : Kitab Meminta Izin

10- 35:11 : Bab – Permulaan Salam

11- 44:30 : Bab Firman Allah “Wahai Orang-orang Yang Beriman, Janganlah Kalian Memasuki Rumah Yang Bukan Rumah Kalian” Sampai “Dan Apa Yang Kalian Sembunyikan”

SAHIH AL-BUKHARI – SYARAH HADITH – KITAB ADAB KESOPANAN – SESI 19 – 22-FEB-05

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Adab Kesopanan – Sesi 19

Bab : Gelaran Kepada Orang Musyrik

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

22-Feb-2005

Laman Web Menarik – https://syarahanhadits.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Bab – Gelaran Kepada Orang Musyrik

2- 04:11 : Selingan – Gelaran Siti

3- 16:26 : Terjemahan Matan Hadith

4- 37:15 : Bab – Menggunakan Kiasan Daripada Harus Berbohong

5- 44:11 : Bab – Perkataan Seseorang, “Tidak Ada Apa-apa” Terhadap Sesuatu, Dengan Maksud Bahawa Itu Tidak Benar

6- 46:53 : Bab – Memandang Ke Langit Dan Firman Allah s.w.t, “Tidakkah Mereka Memperhatikan Unta, Bagaimana Diciptakan? Dan Langit, Bagaimana Ditinggikan”

7- 49:08 : Bab – Mencocok-cocok Sepotong Kayu Ke Dalam Air Dan Tanah

8- 53:48 : Bab – Mencocok-cocok Sesuatu Ke Tanah Dengan Tangan

9- 58:00 : Bab – Bertakbir Dan Bertasbih Ketika Merasa Takjub

SAHIH AL-BUKHARI – SYARAH HADITH – KITAB ADAB KESOPANAN – SESI 18 – 15-FEB-05

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Adab Kesopanan – Sesi 18 –

Bab : Nama Yang paling Baik Di Sisi Allah s.w.t

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

15-Feb-2005

Laman Web Menarik – https://keindahanislam.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadith, Bab – Nama Yang Paling Baik Di Sisi Allah s.w.t

2- 09:19 : Mimpi Bertemu Dengan Nabi s.a.w

3 – 16:01 : Nabi s.a.w Tahnik Bayi

4- 18:03 : Bab – Menamakan Anak Dengan Nama al-Walid

5- 19:41 : Bab – Mengurangkan Huruf Nama

6- 22:21 : Bab – Memberi Kuniyah kepada Anak dan Lelaki Yang Belum Ada Anak

7- 28:03 : Bab – Menggunakan Kuniyah Abu Turab Walaupun Sudah Ada Kuniyah Yang Lain

8- 30:00 : Bab – Nama yang Paling Dibenci Allah

SAHIH AL-BUKHARI – SYARAH HADITH – KITAB ADAB KESOPANAN – SESI 17 – 08-FEB-05

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Adab Kesopanan – Sesi 17 –

Bab : Perkataan Seorang Kepada Orang Lain, “Huh, Ceh, Peh”

Disampaikan Oleh Maulana Muhd Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

08-Feb-2005

Laman Web Menarik – https://santapanrohani.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadith

2- 00:24:05 : Bab – Perkataan Seorang Kepada Orang Lain, “Huh, Ceh, Peh”

3- 00:43:27 : Bab – Ucapan “Marhaban”, Selamat Datang

4- 00:45:36 : Bab – Seseorang Akan Dipanggil Dengan Nama Ayahnya Pada Hari Kiamat

5- 00:50:00 : Bab – Larangan Mengatakan “Diriku Jahat”

6 – 00:55:25 : Bab – Larangan Mencela Masa

7- 01:01:18 : Bab – Sabda Nabi s.a.w “(Sejatinya) al-Karm Itu Adalah Hati Seorang Mu’min”

8- 01:05:54 : Bab – Perkataan, “Ayah dan Ibuku sebagai Penebusmu”

9- 01:08:53 : Bab – Perkataan, “Semoga Allah Menjadikanku Sebagai Tebusanmu”

SAHIH AL-BUKHARI – SYARAH HADITH – KITAB ADAB KESOPANAN – SESI 16 – 01-FEB-05

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Adab Kesopanan – Sesi 16

Bab : Larangan Syair Hingga Menghalangi Diri Dari Zikir Kepada Allah Serta Mempelajari Ilmu Dan al-Qur’an

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

01-Feb-2005

Laman Web Menarik – https://dkautsarebook.wordpress.com/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadith

2- 22:50 : Bab – Larangan Syair Hingga Menghalangi Diri Dari Zikir Kepada Allah Serta Mempelajari Ilmu Dan al-Qur’an

3- 29:00 : Bab – Sabda Nabi s.a.w, “Taribat Yaminuka” dan “Aqra Halqi”

4- 31:57 : Bab – Perkataan Seseorang, “Mereka Mengira”

5- 35:37 : Bab – Perkataan Seseorang, “Wailaka”- “Apalah Engkau”, “Aduhai”, “Celaka Engkau”, “Binasalah Engkau”

6- 57:28 : Bab – Ciri-Ciri Cinta Kerana Allah Sebagaimana FirmanNya, “Jika Kalian Mencintai Allah, Ikutlah Aku, Nescaya Allah Mencintai Kalian”

SAHIH AL-BUKHARI – SYARAH HADITH – KITAB ADAB KESOPANAN – SESI 15 – 18-JAN-05

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Adab Kesopanan – Sesi 15

Bab : Memuliakan dan Mendahulukan Orang yang Lebih Tua Dalam Berbicara Dan Bertanya

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

18-Jan-2005

Laman Web Menarik – https://studiodarulkautsar.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadith

2- 24:19 : Bab – Memuliakan Dan Mendahulukan Orang yang Lebih Tua Dalam Berbicara dan Bertanya

3- 28:25 : Bab – Hal Yang Dibolehkan Dan Dilarang Dari Syair, Sajak, dan Nyanyian Untuk Binatang

4- 51:42 : Bab – Syair Sindiran Terhadap Orang-orang Musyrikin