SAHIH AL-BUKHARI – SYARAH HADITH – KITAB FADHAIL SAHABAT – SESI 12 – 02-JAN-06

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Kelebihan Sahabat – Sesi 12 

Bab : Manaqib Zaid Bin Tsabit r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

02-Jan-2006

Laman Web Menarik – https://indeksdkautsar.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadith

2- 16:13 : Bab – Manaqib Zaid Bin Tsabit r.a

3- 19:55 : Bab – Manaqib Abu Thalhah r.a

4- 27:35 : Bab – Manaqib Abdullah Bin Salam r.a

5- 47:13 : Bab – Pernikahan Nabi s.a.w Dengan Khadijah Serta Keutamaan Khadijah r.a

SAHIH AL-BUKHARI – SYARAH HADITH – KITAB FADHAIL SAHABAT – SESI 11 – 26-DIS-05

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Kelebihan Sahabat – Sesi 11 

Bab : Pengikut-Pengikut Anshar r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

26-Dis-2005

Laman Web Menarik – https://darulkautsar.wordpress.com/sy…

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadith

2- 00:22:12 : Bab – Pengikut-pengikut Anshar r.a

3- 00:36:26 : Bab – Hargailah Kebaikan Anshar r.a

4- 00:44:45 : Bab – Manaqib Sa’ad Bin Mu’az r.a

5- 00:58:33 : Bab – Manaqib Usaid Bin Khudhair dan Abbad Bin Bisyr r.a

6- 01:02:24 : Bab – Manaqib Mu’az Bin Jabal r.a

7- 01:03:54 : Bab – Manaqib Sa’ad Bin Ubadah r.a

8- 01:04:43 : Bab – Manaqib Ubai Bin Ka’ab r.a

SAHIH AL-BUKHARI – SYARAH HADITH – KITAB FADHAIL SAHABAT – SESI 10 – 19-DIS-05

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Kelebihan Sahabat – Sesi 10 

Bab : Manaqib Fatimah r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

05-Dis-2005

Laman Web Menarik – https://darulkautsarpemurniansyariat….

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadith

2- 00:24:40 : Bab – Manaqib Fatimah r.a

3- 00:28:22 : Bab – Manaqib Aisyah r.a

4- 00:51:10 : Bab – Manaqib Kaum Anshar r.a

5- 01:06:29 : Bab – Sabda Nabi s.a.w, “Kalau Bukan Kerana Hijrah, Pastilah Aku Akan Menjadi Salah Seorang dari Kalangan Anshar”

6- 01:17:02 : Bab Mencintai Kaum Anshar Adalah Sebahagian Daripada Iman

SAHIH AL-BUKHARI – SYARAH HADITH – KITAB FADHAIL SAHABAT – SESI 9 – 12-DIS-05

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Kelebihan Sahabat – Sesi 9 

Bab : Manaqib Zaid Bin Haritsah, Maula Nabi s.a.w , dan Usamah Bin Zaid r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

12-Dis-2005

Laman Web Menarik – https://studiodarulkautsar.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadith

2- 00:25:50 : Bab – Manaqib Zaid Bin Haritsah, Maula Nabi s.a.w , dan Usamah Bin Zaid r.a

3- 00:39:30 : Bab Manaqib Abdullah Bin Umar Al-Khaththab r.a

4- 00:40:43 : Bab – Manaqib Ammar Dan Hudzaifah r.a

5- 00:46:05 : Bab – Manaqib Abu Ubaidah Bin al-Jarrah r.a

6- 00:47:22 : Bab – Manaqib al-Hasan dan al-Husain r.a

7- 00:55:05 : Bab – Manaqib Bilal Bin Rabah Maula Abu Bakar r.a

8- 00:56:34 : Bab – Manaqib Ibnu Abbas r.a

9- 00:58:40 : Bab – Manaqib Khalid Bin al-Walid r.a

10- 01:02:18 : Bab – Manaqib Salim Maula Abu Hudzaifah r.a

11- 01:02:45 : Bab- Manaqib Abdullah Bin Mas’ud r.a

12- 01:04:36 : Bab – Manaqib Mu’awiyah r.a

SAHIH AL-BUKHARI – SYARAH HADITH – KITAB FADHAIL SAHABAT – SESI 8 – 05-DIS-05

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Kelebihan Sahabat – Sesi 8 

Bab : Manaqib Al-Abbas Bin Abdul Muththalib r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

05-Dis-2005

Laman Web Menarik – https://darulkautsarpencerahanaqidah….

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadith

2- 00:17:08 : Bab – Perihal Al-Abbas Bin Abdul Muththalib r.a

3- 00:21:52 : Saidina Umar al-Khaththab r.a Meminta Hujan Dengan Bertawassul (Meminta Tolong Melalui) al-Abbas bin Abdul Muththalib r.a

4- 00:44:24 : Bab – Manaqib Kerabat Nabi s.a.w, Puteri Nabi s.a.w; Nabi s.a.w Bersabda, “Fathimah Adalah Pemimpin Para Wanita Penghuni Syurga”

5- 00:52:22 : Bab – Manaqib Az-Zubair Bin Al-Awwam r.a

6- 01:09:40 : Bab – Manaqib Thalhah Bin Ubaidillah r.a

7- 01:13:52 : Bab – Manaqib Sa’ad Bin Abi Waqqash Az-Zuhri Bani Zuhrah adalah Kerabat Nabi s.a.w dari Pihak Ibu. Beliau Adalah Sa’ad Bin Malik.

8- 01:18:50 : Bab – Manaqib Kerabat Nabi s.a.w Di Antaranya Abul Ash Bin Ar-Rabi’