Usul Tafsir al-Quran – Sesi 46 – Usul No 15 – Antara Ayat Muhkamaat Dan Ayat Mutasyabihaat

Usul Tafsir al-Quran – Sesi 46 – Usul No 15 – Antara Ayat Muhkamaat Dan Ayat Mutasyabihaat

 

https://darulkautsar.wordpress.com/

USUL TAFSIR AL-QURAN – Sesi 46

USUL No 15 – Antara Ayat-ayat Muhkamaat Dan Ayat-ayat Mutasyabihaat

Maulana Muhammad ‘Asri Yusoff

Kota Bharu,Kelantan

15 Mac 2017

Laman Web Menarik – https://santapanrohani.school.blog/

Nota Kuliah boleh di download di sini https://tinyurl.com/yalkbj73 (usul 15-1)

TANDA MASA TAJUK PERBINCANGAN

01- 00:00:27 : Mengelak Diri Daripada Menta’wilkan Ayat-ayat Mutasyabihat

02- 00:03:25 : Muhkamat Dan Mutasyabihat Tidak Hanya Berkaitan Kepada Al-Quran Sahaja

03- 00:05:26 : Golongan Yang Mengatakan Ayat-ayat Al-Quran Itu Semuanya Muhkamat

04- 00:10:53 :- Semua Dalil Dan Bukti Dari al-Quran Adalah Kuat Dan Tegoh

05- 00:11:15 : Setiap Ayat al-Quran Adalah Benar Dan Betul

06- 00:11:49 : Setiap ayat Al-Quran Bersih Daripada Segala Kekurangan Dan Terpelihara Daripada Kesilapan Sama Ada Pada Perkataan/Lafaz Atau Maknanya

07- 00:20:23 : Al-Quran Penuh Dengan Hikmah Dan Maslahah

08- 00:21:40 : Al-Quran Adalah Kalam Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Mendalam Ilmunya Maka Sudah Tentulah Ia Penuh Dengan Kebijaksanaan Dan Ilmu Yang Tepat Dan Kemas

09- 00:22:34 : Tidak Ada Di dalam All-Quran Perkara Sia-Sia Dan Senda Gurau, Semuanya Tegas Dan Bukan Main-main

10- 00:23:33 : Al-Quran Terpelihara Dari Segala Bentuk Kebatilan Dan Penyelewengan

11- 00:31:37 : Golongan Yang Mengatakan Semua Ayat-ayat Al-Quran Mutasyabihat

12- 00:34:56 : Kefasihan Dan Kesenian Bahasanya Sama

13- 00:35:25 : Kebenaran Yang Terdapat Di Dalam Semua Ayat-ayat al-Quran Adalah Serupa Dan Sama

14- 00:36:19 : Setiap Ayat Di Dalam al-Quran Merupakan Mukjizat Dan Turun Daripada Allah, Yang Bukan Hasil Karangan Manusia. Semuanya Adalah Sama Antara Satu Dengan Yang Lain.

15- 00:37:19 : Al-Quran Saling Membenarkan, Menyokong Dan Mentafsirkan Satu Sama Lain

16- 00:38:31 : Kesamaan Dan Keserupaan Yang Sempurna Membuatkan Ayat-ayat al-Quran Tidak Bercanggah Dan Bertentangan Antara Satu Dengan Yang Lain

17- 00:40:04 : Kedua-dua Pendapat, Sama Ada Muhkam Atau Mutasyabih Tidak Dipakai Dengan Makna Istilahinya, Bahkan Makna-makna Yang Diberikan Itu Hanya Menurut Bahasa Arab Semata-Mata

18- 00:41:38 : Golongan Yang Mengatakan Sebahagian Ayat Al-Quran Adalah Muhkamat Dan Sebahagian Yang Lain Pula Adalah Mutasyabihat. Inilah Pendapat Yang Betul Dalam Bab Ini

19- 00:52:20 : Perbezaan Istilah-istilah Muhkam Dan Mutasyabih

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s