SYARAH SUNAN ABI DAUD – KITAB TENTANG SEMBAHYANG – SESI 47 – 121106

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sunan Abi Daud – Kitab Sembahyang – Sesi 47

Bab: Sembahyang mengadap kepada kenderaan

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu Kelantan

12 Nov 06

Laman Web Menarik – https://indeksdkautsar.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:07 : Terjemahan matan hadith

2- 12:01 : Bab: Sembahyang mengadap kepada kenderaan (sebagai sutrah)

3- 18:10 : Bab: Jika seorang menjadikan tiang sebagai sutrah, adakah boleh dia mengadap tepat kepada tiang tersebut atau ke kanan (atau ke kiri) sedikit dari tiang tersebut

4- 19:47 : Sanad hadith ini ada perawi Abu Ubaidah al-Walid Bin Kamil dan al-Muhallab Bin Hujr al-Bahrani dan Dhuba’ah binti al-Miqdad bin al-Aswad

5- 26:52 : Bab: Sembahyang kepada orang yang sedang berbual-bual dan tidur

6- 30:35 : Sanad hadith ini ada Abdul Malik bin Muhammad bin Aiman, Abdullah bin Ya’kub bin Ishaq dan Muhammad bin Ka’ab al-Quraziy

7- 41:20 : Bab: Berdekatan dengan sutrah

8- 45:16 : Komentar Imam Abu Daud

9- 57:01 : Bab: Perintah supaya seorang yang bersembahyang itu menghalang seseorang dari lalu di hadapannya

10- 01:01:01 : Apa makna, “Dia adalah syaitan”

11- 01:03:00 : Khilaf masalah hukum jika sekat dan orang yang tersekat itu terjatuh atau mati

12- 01:06:42 : Perintah supaya seorang yang bersembahyang itu menghalang daripada seseorang lalu di hadapannya

13- 01:14:03 : Sanad hadith ketiga ada Masarrah bin Ma’bad al-Lakhmiy

14- 01:17:13 : Bab : Larangan melintas di hadapan orang sedang bersembahyang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s