SUNAN ABI DAUD – SYARAH HADITH – KITAB HAJI – SESI 1 – 29-JUN-10

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sunan Abi Daud – Kitab Haji -Sesi 1

Bab : Kefardhuan Haji

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu Kelantan

29-Jun-10 Laman Web Menarik – https://darulkautsar.wordpress.com/sy…

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan matan hadith

2- 12:40 : Kitab Manasik (Ibadat-ibadat Haji dan Umrah)

3- 15:06 : Bab – Kefardhuan haji

4- 17:56 : Ulama’ berbeza pendapat tentang bila ibadat haji difardhukan

5- 28:53 : Al-Aqra’ bin Habis

6- 31:01 : Imam as-Syafi’e berpendapat orang yang sudah melakukan haji kemudian dia murtad dan masuk Islam semula tidak perlu mengulangi haji semula, pendapat ini berbeza dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah

7- 33:43 : Komentar Imam Abu Daud tentang hadith ini

8- 36:57 : Hadith no 2 dan perawi hadith ini

9- 45:15 : Maksud hadith ini

SUNAN ABI DAUD – SYARAH HADITH – KITAB HAJI – SESI 2 – 06-JUL-10

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sunan Abi Daud – Kitab Haji – Sesi 2

Bab : Seorang perempuan mengerjakan haji tanpa mahram

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu Kelantan

06-Jul-10

Laman Web Menarik – https://asasislam.home.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan matan hadith

2- 11:20 : Bab – Seorang perempuan mengerjakan haji tanpa mahram

3- 37:53 : Bab – Tidak ada ajaran supaya meninggalkan ibadat haji (Ibadat Haji adalah tuntutan dalam Islam)

4- 41:08 : Bab – Berniaga di musim haji

5- 43:40 : Selingan – Di India ada dua aliran hadith

6- 49:35 : Berniaga ketika Ibadat Haji

7- 54:35 : Bab – (Tanpa tajuk)

SUNAN ABI DAUD – SYARAH HADITH – KITAB HAJI – SESI 3 – 13-JUL-10

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sunan Abi Daud – Kitab Haji – Sesi 3

Bab : Menyewakan binatang ( kenderaan ) untuk melakukan Ibadat haji

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu Kelantan

13-Jul-10

Laman Web Menarik – https://raudhahquran.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:33 : Terjemahan matan hadith

2- 02:13 : Bab – Menyewakan binatang (kenderaan) untuk melakukan Ibadat haji

3- 11:40 : Sanad hadith ini dari kitab Aunul Ma’bud

4- 30:39 : Bab – Kanak-kanak mengerjakan haji

5- 32:28 : Perawi – Ibrahim bin Ukbah

6- 43:24 : Ulama’ berbeza pendapat tentang fardhu haji ke atas kanak-kanak

7- 48:13 : Khilaf tentang pahala haji kanak-kanak; dapat kepada dua ibu bapa atau kepada kanak-kanak tersebut

SUNAN ABI DAUD – SYARAH HADITH – KITAB HAJI – SESI 4 – 20-JUL-10

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sunan Abi Daud – Kitab Haji – Sesi 4

Bab : Tempat Yang Ditentukan Untuk Memulakan Kerja Haji Dan Umrah

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

20-Jul-10

Laman Web Menarik – https://onlinehadits.wordpress.com/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan matan hadith

2- 07:46 : Bab – Tempat yang ditentukan untuk memulakan kerja haji dan umrah

3- 10:22 : Murid Ibnu Umar yang masyhur

4- 13:08 : Nabi s.a.w. menentukan tempat-tempat untuk mula memakai ihram bagi mengerjakan haji dan umrah

5- 27:31 : Sanad hadith ini ada perawi bernama Aflah

6- 30:30 : Hadith no 4 dan sanad ini ada perawi bernama Yazid bin Abi Ziad

7- 35:13 : Hadith no 5 riwayat Ummi Salamah. Hadith ini tidak sahih, kerana ada Yahya bin Abi Sufyan al-Akhnasiy

8- 41:20 : Hadith no 6 – Riwayat al-Harith bin Amr as-Sahmiy. Hadith ini tidak sahih kerana ada Zurarah bin Kuraim

9- 43:48 : Bab – Orang yang berhaidh boleh ber”ihlal” untuk mengerjakan Ibadat haji

10- 52:57 : Bab – Memakai wangian ketika hendak pakai Ihram

11- 59:52 : Bab – Talbid (Memakai sesuatu yang melekat)

12- 01:03:54 : Sanad hadith ini tidak sahih kerana ada Muhammad bin Ishaq (Ibnu Ishaq)

SUNAN ABI DAUD – SYARAH HADITH – KITAB HAJI – SESI 5 – 27-JUL-10

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sunan Abi Daud – Kitab Haji – Sesi 5

Bab : Binatang Qurban

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu Kelantan

27-Jul-10

Laman Web Menarik – https://www.facebook.com/Darulkautsar…

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan matan hadith

2- 13:22 : Bab – Binatang qurban

3- 34:23 : Sanad hadith ini ada perawi Muhammad bin Ishaq (Ibnu Ishaq)

4- 43:22 : Bab – Tentang binatang qurban lembu

5- 49:59 : Kemusykilan tentang hadith ini

6- 57:35 : Bolehkah melakukan qurban bagi pihak orang lain?

SUNAN ABI DAUD – SYARAH HADITH – KITAB HAJI – SESI 6 – 03-OGS-10

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sunan Abi Daud – Kitab Haji – Sesi 6

Bab : “Isy’ar” iaitu membuat tanda pada binatang untuk qurban

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu Kelantan

03-Ogos-10

Laman Web Menarik – https://darulkautsarpencerahanaqidah….

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan matan hadith

2- 11:30 : Bab – Isy’ar iaitu membuat tanda pada binatang untuk qurban

3- 13:13 : Isy’ar ada khilaf di antara ulama’

4- 20:46 : Apa maksud Nabi s.a.w sembahyang Zohor di Zulhulaifah pada hari kedua?

5- 22:22 : Nabi s.a.w minta supaya dibawa untanya kemudian ditoreh untanya di sebelah kanan

6- 27:40 : Khilaf tentang Nabi s.a.w melakukan samada haji Qiran atau Haji Tamattu’

7- 31:57 : Hadith no 2 hanya diriwayatkan oleh ahli Basrah sahaja

9- 33:50 : Hadith no 4 riwayatkan oleh Saidatina Aisyah, dan hadith ini adalah hadith “syaz”

10- 39:38 : Bab – Tukar binatang qurban

11- 43:30 : Sanad hadith ini ada perawi bernama Jaham bin al-Jarud

12- 53:34 : Bab – Naik unta yang dilepaskan untuk qurban

13- 56:17 : Imam Syaukani ialah seorang ulama’ yang tidak ada mazhab, dan beliau adalah Ahli hadith

14- 57:34 : Kata Syaukani tentang hadith ini