Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 78

KLIK DI BAWAH UNTUK INDEKS TAJUK PERBINCANGAN

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 78

Bab: Kelebihan Orang Yang Menjaga Agamanya

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang 18-Okt- 2019

[Muat Turun Atau Baca Online Nota Kuliah – akan diupdate ]

Laman Web Menarik – https://onlinehadits.wordpress.com/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

01- 00:00:10 : Matan Hadits

02- 00:02:00 : Terjemahan Matan Hadits

03- 00:04:19 : Bab Kelebihan Orang Yang Menjaga Kesucian Agamanya

04- 00:06:00 : Nama-Nama Perawi Hadits Ini

05- 00:20:10 : Kelebihan Orang Yang Menjaga Kesucian Agamanya

06- 00:44:03 : Tentang Syubhat Iaitu Tentang Halal Dan Haramnya

07- 01:34:37 : Syubhat Mengikut Imam Ahmad, Seperti Kuda Dan Nabiz

08- 01:42:03 : Kulit Binatang Buas Yang Sudah Di Samak

09- 01:46:16 : Sesi Soal Jawab, Tentang Sebab Apa Nabi s.a.w Larang Memakan Kuda

10- 01:48:45 : Tentang Asal Ibadah Adalah Haram Kecuali Ada Dalil

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 77

KLIK DI BAWAH UNTUK INDEKS TAJUK PERBINCANGAN

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 77

Bab: Tanpa Tajuk Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang 4-Okt- 2019

[Muat Turun Atau Baca Online Nota Kuliah – akan diupdate ]

Laman Web Menarik – https://onlinehadits.wordpress.com/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

01- 00:00:10 : Matan Hadits

02- 00:02:43 : Terjemahan Matan Hadits

03- 00:04:36 : Bab Tanpa Tajuk, Maksud Iman Bukhari Bawa Hadits Ini Secara Al-Khar Fil Hadits

04- 00:19:07 : Para Pesyarah Sahih Bukhari Berbeza Pendapat Tentang Siapakah Yang Telah Melakukan Khar Terhadapa Hadits Heraclius

05- 00:35:48 : Matan Hadits

06- 00:37:41 : Terjemahan Matan Hadits

07- 00:45:56 : Bab Kelebihan Orang Yang Menjaga Kesucian Agamanya

08- 00:49:47 : Kaitan Bab Ini Dengan Bab Sebelumnya

09- 00:53:50 : Para Ulamak Berbeza Pendapat Tentang Imam Bukhari Mengadakan Bab Ini

10- 01:40:35 : Sesi Soal Jawab, Tentang Maksud Agama Itu Terjaga Dari Kesucian

11- 01:45:57 : Tentang Peperangan Jamal Yang Berlaku Dizaman Para Sahabat, Zaman Fitnah, Apa Yang Berlaku Itu Mengikut Ijtihad Masing-Masing

12- 01:51:00 : Tentang Tajuk Imam Bukhari Itu Untuk Menolak Golongan Mur’ji’ah

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 76

KLIK DI BAWAH UNTUK INDEKS TAJUK PERBINCANGAN

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 76

Bab: Tanpa Tajuk Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang 20-Sep- 2019

[Muat Turun Atau Baca Online Nota Kuliah – akan diupdate ]

Laman Web Menarik – https://onlinehadits.wordpress.com/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

01- 00:00:10 : Matan Hadits

02- 00:04:35 : Terjemahan Matan Hadits

03- 00:06:00 : Bab Tanpa Tajuk,Dan Tujuan Imam Bukhari Buat Bab Tanpa Tajuk Yang Dibahas Oleh Ulamak Hadits

04- 00:46:34 : Agama (Din),Iman,Dan Islam Adalah Benda Yang Sama Mengekut Imam Bukhari

05- 00:53:51 : Mengikut Hafiz Ibnu Hajar Bab Tanpa Tajuk Ini Merupakan Bab Sebelum Ini

06- 01:00:00 : Hafiz Ibnu Hajar Mengkeritik Imam Nawawi Tentang Bab Ini

07- 01:07:43 : Maulana Rasyid Gangguhi Menjawab Sesetengah Pehak Yang Mengistidlalkan Imam Bukhari Dengan Hadits Heraclius

08- 01:14:00 : Hadits Heraclius Dan Ada Perbezaannya

09- 01:35:35 : Sesi Soal Jawab, Tentang Iman Yang Merangkumi

10- 01:37:52 : Tenteng Diantara Riwayat Ibnu Ishaq

11- 01:39:19 : Tentang Bahasa Arab

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 75

KLIK DI BAWAH UNTUK INDEKS TAJUK PERBINCANGAN

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 75

Bab: Jibril bertanya nabi s.a.w. tentang iman, islam, ihsan dan pengetahuan tentang qiamat, serta keterangan nabi s.a.w. kepadanya. Kemudian baginda bersabda: jibril datang untuk mengajarkan kepadamu agamamu.

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang 30-Ogos- 2019

[Muat Turun Atau Baca Online Nota Kuliah – akan diupdate ]

Laman Web Menarik – https://onlinehadits.wordpress.com/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Matan Hadits

2- 00:03:15 : Terjemahan Matan Hadits

3- 00:08:28 : Tarjamatul Bab,Tujuan Imam Bukhari Mengemukakan Hadits Ini

4- 00:59:45 : Bab Jibril datang untuk mengajarkan kepadamu agamamu

5- 01:29:46 : Sesi Soal Jawab, Tentang Jelmaan Malaikat Dan Jin

6- 01:32:10 : Tentang Hukuman Terhadap Jin

7- 01:34:38 : Tentang Hukuman Yang Nabi s.a.w Memperakui

Misykatul Masobih -Muqaddimah -Sesi 4 – Tujuan Disyariatkan Niat & Erti Niat

Misykatul Masobih -Muqaddimah -Sesi 4 – Tujuan Disyariatkan Niat & Erti Niat

https://darulkautsar.wordpress.com/​ 

Misykatul Masobih – Muqaddimah – Sesi 4

Tajuk Perbincangan : Tujuan Disyariatkan Niat & Erti Niat

Maulana Muhd Asri Yusoff.

Lembah Kelang

21-Okt-12

[ Muat Turun Atau Baca Online Nota Kuliah – ​ ]

Laman Web Menarik – https://darulkautsarpemurniansyariat….

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- Tujuan Disyariatkan Niat Dalam Ibadat

2- Erti Niat Dan Perbezaannya Dengan Iradat Dan Azab

3- Makna ‘Iradat’

4- Tempat Niat Didalam Hati

5- Setiap Orang Mendapat Apa Yang Diniatkannya 6- Bahagian Kedua Hadith Niat

SESI SOAL JAWAB

1- Jual Beli Dalam Masjid

2- Apakah Hukum Memberi Daging Korban Kepada Orang Bukan Islam?

3- Kenapa Berlaku Perpecahan Kepada Dua Kelompok Ahli Hadith Deoband? Kenapa Dikatakan Aqidah Deoband Ada Masalah?

Misykatul Masobih -Muqaddimah -Sesi 5 – Syarah Bahagian Kedua Hadith Niat & Pengertian Hijrah

Misykatul Masobih -Muqaddimah -Sesi 5 – Syarah Bahagian Kedua Hadith Niat & Pengertian Hijrah

https://darulkautsar.wordpress.com/​ 

Misykatul Masobih – Muqaddimah – Sesi 5

Tajuk Perbincangan : Syarah Bahagian Kedua Hadis Niat & Pengertian Hijrah Dan Bahagian-Bahagiannya

Maulana Muhd Asri Yusoff.

Lembah Kelang

11-Nov-12

[ Muat Turun Atau Baca Online Nota Kuliah – ​ ]

Laman Web Menarik – https://syarahanhadits.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- (Sambungan) Syarah Bahagian Kedua Hadis Niat

2- Pengertian Hijrah Dan Bahagian-Bahagiannya

3- Peringatan: Hadith Nabi Memang Luas

SESI SOAL JAWAB

1- Tentang Niat Anak…

2- Apakah Hijrah Dari Konteks Pelarian Medan Perang?