Usul Tafsir al-Quran – Sesi 2 – Usul No 2 – Tafsir Al-Quran Dengan Hadith Yang Sahih

Usul Tafsir al-Quran – Sesi 2 – Usul No 2 – Tafsir Al-Quran Dengan Hadith Yang Sahih

https://darulkautsar.wordpress.com/ – USUL TAFSIR AL-QURAN – Sesi 2 –

Usul 2 – Tafsir Al-Quran Dengan Hadith Yang Sahih

Maulana Muhammad ‘Asri Yusoff

Kota Bharu,Kelantan

20 Jan 2016

Laman Web Menarik – https://onlinehadits.wordpress.com/

Nota Kuliah boleh di download di sini – https://tinyurl.com/ydbrfju8 (usul 1 hingga 6)

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE KULIAH PERBINCANGAN

1- 00:00:20 : Pengenalan Usul Tafsir Al-Quran

2- 00:03:55 : Tafsir Al-Quran Dengan Hadith-Hadith Yang Sahih

3- 00:18:14 : Salah Satu Peranan Nabi s.a.w Ialah Mentafsirkan Al-Quran Dengan Menghuraikan Dan Menerangkan Maksud-maksudnya.

4- 00:20:26 : Allah Memerintahkan Nabi-Nya Muhammad Supaya Memutuskan Perkara Dan Menghukum Di Antara Manusia Dengan Berpandukan Al-Quran.

5- 00:29:27 : Banyak Sekali Perintah Allah Di Dalam Al-Quran Diberikan Secara “Ijmal” ( Secara Umum )

6- 00:35:25 : Peringatan – Apabila Mentafsirkan Al-Quran Hendaklah Mengelakkan Diri Daripada Menggunakan Hadith-hadith Dhaif Atau Maudhu’.

7- 00:42:05 : Hadith-hadith Tentang Kelebihan Setiap Surah Al-Quran Yang Dimasukkan Di Dalam Kitab-Kitab Tafsir Seperti Tafsir As-Sa’labi, Al-Wakidi, Al-Zamakhsyari , Al-Baidhowi,Dan Lain-lain, Kebanyakannya Adalah Maudhu’.

8- 00:43:56 : Contoh Mentafsirkan Al-Quran Dengan Hadith-hadith Sahih

9- 00:52:10 : Berdasarkan Hadith Sahih Rangkai Kata “Sab’an Minal Masani” Bermaksud Surah Al-Fatihah

10- 01:03:29 : Hukum Orang Yang Simpan Emas Dan Perak

11- 01:07:12 : Hukum Tidak Boleh Berkahwin Dengan Emak Saudara Dan Begitu Juga Menghimpunkan (Berkahwin) Adik-beradik Di Dalam Satu Masa

12- 01:11:30 : Selingan – Perbezaan Di antara Hadith Dengan Sunnah

==================================================================

NOTA KULIAH

================================================================== —

SAMBUNGAN SYARAHAN DARI SESI 1 —–

RINGKASAN 20 USUL TAFSIR AL-QURAN

USUL ke 2 – TAFSIR AL-QURAN DENGAN HADITH-HADITH SAHIH

Usul kedua ialah mentafsir al-Qur’an dengan hadits-hadits sahih. Tafsir al-Qur’an dengan hadits-hadits sahih bererti mentafsirnya dengan wahyu. Dalam usaha memahami dan memahamkan al-Qur’an ia merupakan sumber kedua dari langit.

Hadits-hadits Rasulullah s.a.w sama ada berupa ucapan, perbuatan atau pengesahan Baginda yang sampai kepada kita menerusi rantaian (sanad) perawi-perawi yang dipercayai dan boleh dijadikan hujah di sisi para ulama hadits merupakan saluran kedua yang harus diikuti dan dijadikan pegangan dalam pemahaman al-Qur’an. Ini kerana ia juga merupakan sumber mu’tabar kepada umat.

Menurut Ahli as-Sunnah Wa al-Jama’ah, tafsiran al-Qur’an yang bercanggah dengan hadits-hadits yang sahih dan tidak mansukh adalah satu bentuk tahrif (penyelewengan ma’na) al-Qur’an. Tafsir al-Qur’an dengan hadits-hadits yang sahih juga perlu kerana beberapa sebab berikut :

(a) Salah satu peranan dan kerja Nabi s.a.w ialah mentafsir al-Qur’an dengan menghurai dan menerangkan maksud-maksudnya.

(b) Allah memerintahkan Nabinya Muhamad s.a.w. supaya memutuskan perkara dan menghukum antara manusia dengan berpandukan al-Qur’an.

(c) Al-Qur’an sampai kepada kita (umat) menerusi Nabi s.a.w.

(d) Banyak sekali perintah Allah di dalam al-Qur’an diberikan secara ijmal (umum). Hadits-hadits Rasulullahlah yang mentafshilkannya (memperincikannya). Seperti perintah bersembahyang, memberi zakat, memotong tangan pencuri dan lain-lain.

(a) Perkataan “zalim” biasanya memberi erti kezaliman atau ketidakadilan. Tetapi di dalam al-Qur’an ia dipakai juga dengan erti yang lain.

(b) Berdasarkan hadits sahih, rangkai kata yang tersebut di dalam firman Allah di dalam Surah al-Hijr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s