Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 73

KLIK DI BAWAH UNTUK INDEKS TAJUK PERBINCANGAN

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 73

Bab: Kebimbangan orang Mu’min akan terhapus amalannya dalam keadaan dia tidak sedar

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang 19-Jul- 2019

[Muat Turun Atau Baca Online Nota Kuliah – akan diupdate ]

Laman Web Menarik – https://onlinehadits.wordpress.com/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

01- 00:00:10 : Matan Hadits

02- 00:03:30 : Terjemahan Matan Hadits

03- 00:08:41 : Bab Kebimbangan Orang Mu’min Terhapus Amalannya Dalam Keadaan Tidak sedar

04- 00:15:33 : Kata-Kata Ibrahim At-Taimi Yang Imam Bukhari Kemukakan Sebagai Nak Menolak Golongan Murji’ah

05- 00:37:00 : Kata-kata Ibnu Abi Mulaikah Yang Imam Bukhari Kemukakan Sebagai Nak Menolak Golongan Murji’ah

06- 00:56:13 : Kata-Kata Hasan Basri

07- 01:10:24 : Bab Ancaman Daripada Terus Berperang, Dan Melakukan Kederhakaan Tampa Bertaubat

08- 01:36:52 : Golongan Murji’ah Boleh Berlaku Bila-Bila Masa

09- 01:51:20 : Sesi Soal Jawab, Tentang Golongan liberal

10- 01:54:55 : Tentang Sapu Khaf, Setuking, Ditempat Sejuk

11- 01:58:43 : Tentang Imam Zamakhsyari Sebagai Rujukan Ummah, Tentang Al-Qur’an Itu Makhluk

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 72

KLIK DI BAWAH UNTUK INDEKS TAJUK PERBINCANGAN

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 72

Bab: Kebimbangan orang Mu’min akan terhapus amalannya dalam keadaan dia tidak sedar

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang 5-Jul- 2019

[Muat Turun Atau Baca Online Nota Kuliah – akan diupdate ]

Laman Web Menarik – https://www.facebook.com/Darulkautsar…

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Matan Hadits

2- 00:02:45 : Terjemahan Matan Hadits

3- 00:06:53 : Bab Kebimbangan Orang Mu’min Terhapus Amalannya Dalam Keadaan Titak Sedar,Tajuk Bab Imam Bukhari

4- 00:15:17 : Kaitan Bab Ini Dengan Bab Sebelumnya

5- 00:41:13 : Tujuan Utama Imam Bukhari Mengadakan Bab Ini

6- 01:03:39 : Adab Dengan Rasulullah s.a.w

7- 01:10:40 : Ulamak Ada Khilaf Tentang Maksiat Boleh Menghapuskan Amalan

8- 01:24:15 : Sesi Soal Jawab, Tentang Ibnu Munaiyib

9- 01:26:45 : Tentang Fahaman Zamakhsyari

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 71

KLIK DI BAWAH UNTUK INDEKS TAJUK PERBINCANGAN

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 71

Bab: Mengiringi Jenazah Adalah Sebahagian Dari Iman

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang 19-Apr- 2019

[Muat Turun Atau Baca Online Nota Kuliah – akan diupdate ]

Laman Web Menarik – https://www.facebook.com/Darulkautsar

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

01- 00:00:10 : Matan Hadits

02- 00:01:25 : Terjemahan Matan Hadits

03- 00:03:03 : Bab Mengiringi Jenazah Adalah Sebahagian Dari Iman

04- 00:06:05 : Kaitan Bab Ini Dengan Bab Sebelumnya

05- 00:10:11 : Antara Tujuan Yang Imam Bukhari Buat Tajuk Bab Ini

06- 00:19:26 : Iman Adalah Murakkab Bakan Basir

07- 00:26:00 : Mengiringi Jenazah Adalah Sebahagian Dari Iman

08- 00:30:50 : Para Ulamak Ada Khilaf Tentang Mengiringi Jizah Yang Paling Afdhal

09- 00:56:17 : Maksud “Qirath”

10- 00:57:00 : Utsman Bin Haisam Bin Jaham Al-Basri Al-Mu’azzin Sebagai Riwayat Mutaba’ah

11- 01:17:30 : Imam Bukhari Mengkeritik Imam Abu Hanifah Atau Golongan Murji’ah ?

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 70

KLIK DI BAWAH UNTUK INDEKS TAJUK PERBINCANGAN

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 70

Bab: Mengiringi Jenazah Adalah Sebahagian Dari Iman

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang 5-Apr- 2019

[Muat Turun Atau Baca Online Nota Kuliah – akan diupdate ]

Laman Web Menarik – https://www.facebook.com/Darulkautsar

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

01- 00:00:10 : Matan Hadits

02- 00:01:45 : Terjemahan Matan Hadits

03- 00:04:15 : Bab Mengiringi Jenazah Adalah Sebahagian Dari Iman, Maksud Imam Bukhari Buat Bab Ini Dan Kaitan Bab Ini Dengan Bab Sebelumnya

04- 00:25:47 : Antara Tujuan Yang Imam Bukhari Buat Tajuk Bab Ini

05- 00:40:13 : Mengikut Pendapat Hafiz Al-Aini Kaitan Bab Ini Dengan Bab Sebelumnya

06- 00:43:00 : Antara Kelebihan Kitab Kasyful Bari Ini Juga

07- 00:51:05 : Bab Mengiringi Jenazah Adalah Sebahagian Dari Iman, Maksud Mengiringi Disini

08- 01:15:35 : Iman Dengan Penuh Keimanan Dan Keikhlasan

09- 01:20:00 : Maksud “Hatta Yusollah Alaiha” Wa “Yafrugha”

10- 01:26:38 : Apa Maksud “Qirath”

11- 01:31:05 : Utsman Bin Haisam Bin Jaham Al-Basri Al-Mu’azzin Sebagai Mutaba’ah

12- 01:41:15 : Sesi Soal Jawab, Tentang Peristiwa Kematian

13- 01:42:11 : Tentang Ada Nabi Adam Selain Dari Nabi Adam Kita

14- 01:44:00 : Tentang Hukum Qishos Hudud

15- 01:46:50 : Tentang Wujud Makhluk Sebelum Adam a.s

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 69

KLIK DI BAWAH UNTUK INDEKS TAJUK PERBINCANGAN

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 69

Bab: (sambungan) Zakat Adalah Sebahagian Daripada Islam

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang 15-Mac- 2019

[Muat Turun Atau Baca Online Nota Kuliah – akan diupdate ]

Laman Web Menarik – https://www.facebook.com/Darulkautsar

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Bab Zakat Adalah Sebahagian Daripada Islam,Matan Hadits

2- 00:03:47 : Terjemahan Matan Hadits

3- 00:06:42 : Maksud Bertanya Tentang Islam

4- 00:32:57 : Para Ulamak Berbeza Pendapat Tentang “Istisna Muttasil Dan Istisna Munqhatik’ Tentang Hadits Ini

5- 00:59:24 : Contoh Istisna

6- 01:21:22 : Sesi Soal Jawab, Tentang Kenapa Hadits Ini Tidak Disebutkan Kewajipan Haji Pada Hadits Ini

7- 01:25:00 : Tentang ” Kecuali Iblis “Jin

8- 01:25:43 : Tentang Kelebihan Belajar Dan Mengajar

9- 01:26:23 : Tentang Golongan Yang Terbaik

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 68

KLIK DI BAWAH UNTUK INDEKS TAJUK PERBINCANGAN

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Iman – Sesi 68

Bab: Zakat Adalah Sebahagian Daripada Islam

Maulana Muhd Asri Yusoff

Lembah Kelang 1-Mac- 2019

[Muat Turun Atau Baca Online Nota Kuliah – akan diupdate ]

Laman Web Menarik – https://www.facebook.com/Darulkautsar

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Bab Zakat Adalah Sebahagian Daripada Islam

2- 00:01:35 : Terjemahan Ayat

3- 00:02:25 : Matan Hadits

4- 00:04:07 : Terjemahan Matan Hadits

5- 00:07:04 : Siapa Lelaki Yang Datang Kepada Nabi s.a.w Dari Penduduk Najed Itu

6- 00:39:40 : Dalam Keadaan Rambut Tidak Terurus, “Ar-Rasi”, Kaidah, Mubalaghah Dan Majaz Mursal

7- 00:53:11 : Maksud Kami Dapat Medengar Dengung Suaranya, Tetapi Kami Tidak Memahami Apa Yang Dikatakannya

8- 01:08:25 : Sesi Soal Jawab,Tentang Kaedah-Kaedah Bahasa Arab Datang Selepas Kebangkitan Islam

9- 01:12:35 : Tentang Adab Diperingkat Permulaan Islam