Sahih Muslim – Kitab Pemerintahan – Sesi 2 –

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih Muslim – Kitab Pemerintahan – Sesi 2

Bab : Manusia Mengikut Orang Quraisy Dan Khilafah Adalah Pada Quraisy

Maulana Muhd Asri Yusoff.

Kota Bharu, Kelantan

15-Ogos-2008

Laman Web Menarik – https://santapanrohani.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:05 : Terjemahan Matan Hadith

2- 08:12 : Bab – Manusia Mengikut Orang Quraisy Dan Khilafah Adalah Pada Quraisy

3- 11:35 : Maksud Hadith ini Mengenai Khilafah Yang Dinukilkan Oleh Imam an-Nawawi

4- 22:39 : Pendapat Ibnu Hajar Mengenai Maksud Khilafah Dalam Hadith ini ( Perbincangan Tentang Hadith Khalifah Yang Disepakati Adalah Seramai 12 Orang)

5- 37:47 : Terdapat Percanggahan Dalam Hadith Khilafah 30 Tahun Dengan Hadith Khilafah Seramai 12 Orang – Hadith Khilafah 30 Tahun Adalah Dhaif.

6- 49:49 : Nabi s.a.w Bersabda, Satu Golongan Yang Kecil Akan Menguasai Rumah Putih Kerajaan Parsi

7- 51:05 : Sabda Nabi s.a.w Tentang Pemerintahan ,Penaklukan Dan Rezeki Yang Dikurniakan,

Sahih al-Bukhari – Kitab Peperangan – Sesi 4 – Ghazwah Badar – Ghazwah Yang Pertama

https://darulkautsar.wordpress.com/

Sahih al-Bukhari – Kitab Peperangan- Sesi 4 – 010314

Lembah Klang

Bab : Ghazwah Badar yang Pertama

Disampaikan Oleh : Maulana Asri Yusof

01 Mac 2014

Laman Web Menarik – https://onlinehadits.wordpress.com/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 00:14 – Bab – Ghazwah Badar – Ghazwah yang pertama

2 – 25:21 – Ghazwah Al-Usyairah

3 – 30:11 – Persoalan yang timbul kepada pengkaji-pengkaji sirah

Sunan Abu Daud – Kitab Pusaka – Syarah Hadis -Sesi 11 – Tentang Sumpah Setia Yang Sedia Dimaklum

https://darulkautsar.wordpress.com/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Pusaka – Sesi 11

Bab Tentang Sumpah Setia Yang Sedia Dimaklum

Disampaikan Oleh Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan 29-Jan-2019

Laman Web Menarik – https://raudhahquran.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:10:26 : Bab Tentang Sumpah Setia Yang Sedia Di Maklum

3- 00:12:11 : Alif Lam Li Ahlizzinni, Sumpah Janji Setia Pada Zaman Jahiliah

4- 00:23:02 : Sumpah Setia Kepada Kedua Belah Pehak Yang Berlaku Semasa Jahiliah

5- 00:25:52 : Kitab Tahqik Hadits Berbeza-Beza

6- 00:29:06 : Jubair Bin Mut’em

7- 00:35:47 : Tidak Ada Sumpah Setia Di Masa Jahiliah

8- 00:39:36 : Nabi s.a.w Menjalin Dua Ikatan Yang Setia Dari Muhajirin Dan Ansor

9- 00:50:13 : Bab Tentang Isteri Menerima Dari Diat Suaminya

10- 01:05:14 : Dhohhak Bin Sufian Al-Kilabi

11- 01:08:13 : Isteri Menerima Diat Suaminya

Sunan Abu Daud – Kitab Pusaka – Syarah Hadis – Sesi 10 – Bab Hak Mendapat Pusaka Kerana Ikatan Setia Yang Dibuat Diantara Dua Orang

https://darulkautsar.wordpress.com/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Pusaka – Sesi 10

Bab – Hak Mendapat Pusaka Kerana Ikatan Setia Yang Dibuat Di Antara Dua Orang

Disampaikan Oleh Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan 22-Jan-2019

Laman Web Menarik – https://raudhahquran.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:01:40 : Bab Hak Mendapat Pusaka Kerana Ikatan Setia Yang Dibuat Diantara Dua Orang

3- 00:10:34 : Bab Tentang Anak Yang Baru Lahir Yang Mana Berteriak Kemudian Mati

4- 00:22:10 : Bab Mansukhnya Pusaka Berdasarkan Akad Atau Perjanjian, Mansukhnya Dengan Pusaka Ahli Keluarga

5- 00:48:07 : Tawatir Al-Qur’an Ada Dua Syarat

6- 00:57:27 : Pusaka Atas Sudara Angkat Dan Ayat Nasakh Mansukh Oleh Ulamak Mutaqaddimin Dan Ulamak Mutaakhkhirin

7- 01:00:07 : Pusaka Berdasarkan Akad Sumpah

8- 01:07:37 : Perbezaan Orang Yang Beriman Dan Berhijrah Dan Orang Yang Beriman Tapi Tidak Berhijrah

Sunan Abu Daud – Kitab Pusaka – Syarah Hadis – Sesi 9 – Bab Tentang Wala’

https://darulkautsar.wordpress.com/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Pusaka – Sesi 9

Bab – Bab Tentang Wala’

Disampaikan Oleh Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan 15-Jan-2019

Laman Web Menarik – https://raudhahquran.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:13:50 : Bab Tentang Wala’, Hak Orang Yang Dapat Menerima Pusaka,

3- 00:15:27 : Maksud Wala’ Itaqah

4- 00:18:51 : Maksud Wala’ Islam

5- 00:20:43 : Maksud Wala’ Aqdi Atau Wala’ Mualad

6- 00:24:40 : Maksud Imam Abu Daud Mengarang Kitabnya

7- 00:25:25 : Wala’ Islam

8- 00:36:54 : Sanad Hadits Ini

9- 01:00:00 : Adakah Orang Yang Memelukkan Orang Kafir Kepada Islam Boleh Menerima Pusaka?

Sunan Abu Daud – Kitab Pusaka – Syarah Hadis – Sesi 8 – Bab Tentang Orang Yang Memeluk Agama Islam Sebelum Pusaka Dibahagikan

https://darulkautsar.wordpress.com/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Pusaka – Sesi 8

Bab – Tentang Orang Yang Memeluk Agama Islam Sebelum Pusaka Dibahagikan

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan 09-Jan-2019

Laman Web Menarik – https://raudhahquran.school.blog/

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:11 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:16:51 : Bab Tentang Orang Yang Memeluk Agama Islam Sebelum Pusaka Dibahagikan

3- 00:33:17 : Bab Tentang Walad, Hak Untuk Mendapat Pusaka

4- 01:02:05 : Walad Itu Kepunyaan Orang Yang Memberi Harga

5- 01:07:10 : Anak Menerima Pusaka Dari Walad Ibunya